NİHAT YEŞİL, BÜTÜNŞEHiR YASA TASLAĞINDAKİ SİNSİ TEHLİKEYİ SORDU  
07.03.2018
792
Yazı Boyutu: A- A+
NİHAT YEŞİL, BÜTÜNŞEHiR YASA TASLAĞINDAKİ SİNSİ TEHLİKEYİ SORDU

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplanmasını bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Yeşil
CHP Ankara Milletvekili

“İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak çalışması sonucunda, büyükşehir sayısının artırılması yerine, büyükşehir olmayan 51 ilin ‘bütünşehir’ statüsüne alınması formülü ağır bastı. Bu kapsamda, taslağa göre, nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan iller ‘bütünşehir’ sayılacak. Büyükşehirlerde olduğu gibi tüm belde belediyeleri kapanacak ve merkeze bağlanacak. İllerdeki ‘Merkez ilçe’ statüsü son bulacak. ‘Bütünşehir’ uygulamasına geçilecek illerde belde belediyeleri ve köy muhtarlıkları kalkacak.” şeklinde açık basında haberler yer almıştır.

“Merkeze bağlı köyler de mahalleye dönüştürülecek. İl özel idareleri aracılığı ile verilen hizmetler kaynaklarıyla birlikte il belediyesine geçecek. AK Parti kurmayları, ‘Bütünşehir’ düzenlemesinin gerekçesini ise; “Büyükşehir olmayan yerlerde, il özel idareleri ile belediyeler arasında koordinasyon sağlanamıyor. Bürokrasiden kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Bu düzenleme ile merkez ilçe yapılanması kalkacağı için, şehrin tüm hizmetlerinden belediye sorumlu olacak. Belediyelerin gelirleri artacak. Hizmet sunumunda sıkıntı olmayacak” şeklinde açıklıyor.

Bu bağlamda;
1. Bu konuda, İçişleri Bakanlığınca yapılan kesinleşmiş bir kanun tasarı çalışması var mıdır?
2. "Bütün şehirler" adı altında, "Mini Büyükşehir’ler kurarak, bir taraftan İnadına Kentleşme politikaları; öte yandan, Şehircilik ve kırsal yerleşme politikaları birbirleriyle bir çelişki yaratmamakta mıdır?
3. Örneğin, Kırsala geri dönene 300 koyun verilecek politikası; Bütün şehir alanları içinde geçerli olacak mı? Olacaksa; Bu bir tezat değil midir?
4. Bu düzenleme ile; Kentsel alanda yaşayan AKP’li oylarının düşmesi eğilimi karşısında İl belediyelerine, kırsal ve yarı kırsal alan ilçelerden bindirilmiş oy devşirilmesi ve ikamesi yapılması mı amaçlanmaktadır?
5. İlgili düzenlemede; “Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” madde çekincelerini dikkate alacak ve olası bir yerel özerkliği filizlendirebilecek fiili bir duruma dönüştürmemeye yönelik hususlar da kapsama alınmış mıdır?
6. “Bütünşehir” belediye başkanlarının yetkilerini güçlendirirken, İl özel idareleri ve mahalli teşkilatlarını fiilen işlevsiz hale getirmek ne derecede anlamlıdır.
7. Binlerce Anadolu Köyünün, mahalle statüsüne geçmesiyle; Kırsal kültürden, tarım ve küçük ölçekli hayvancılıktan uzaklaşan Köylerin imarı, “TOKİ mimarisine”, Hayvancılık ise; büyük tekel şirketlere mi emanet edilecektir.